Sobre el Decret Llei 24/21 de 26 d’octubre d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades

El govern ha aprovat el Decret Llei 24/21 que modifica el DL16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, amb la intenció de millorar aspectes com ara la participació ciutadana.

El DL_24/21 de 26 d’octubre d’acceleració del desplegament de les energies renovables i distribuïdes, actualment vigent (aprovat amb tan sols 70 vots de la cambra), serà objecte d’ajust mitjançant la introducció d’esmenes en la propera tramitació parlamentària de la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat.

Compartir

J M Aced Ingeniería

El Grupo ACED INGENIERÍA fue fundado como tal en 1.987, recogiendo y agrupando la experiencia y actuaciones de su fundador y colaboradores desde 1970. Las empresas del grupo actúan principalmente en los campos de la Ingeniería, Arquitectura e Interiorismo, desarrollando sus actividades en muchos ámbitos.

Oficina técnica
  • Galileo, 294-296, Esc. Der. Entlo

  • 08028 Barcelona

  • 93 409 80 00

  • grupoaced@jmaced.com
Dirección y Administración
  • Felipe de Paz, 16-20, Entlo, 1ª

  • 08028 Barcelona

  • 93 409 80 00

  • grupoaced@jmaced.com
© 2020 JMA PROFESSIONALS ASSOCIATS, S.L. All rights reserved. Design by IndianWebs.