Reptes complexes: solucions sistèmiques, multifactorials i integrades

Els reptes de les societats avançades són extremadament complexes i interconnectats (el que fa que siguin persistents en el temps) i, per tant, les solucions no són evidents. Les respostes són multifactorials i s’han de treballar de manera integrada, amb la col·laboració de les diferents disciplines i sectors (i de la mateixa ciutadania) i fent ús de les dades i de la tecnologia per a l’anàlisi i la presa de decisions objectives. L’enginyeria n’ha de ser una part activa

Compartir

J M Aced Ingeniería

El Grupo ACED INGENIERÍA fue fundado como tal en 1.987, recogiendo y agrupando la experiencia y actuaciones de su fundador y colaboradores desde 1970. Las empresas del grupo actúan principalmente en los campos de la Ingeniería, Arquitectura e Interiorismo, desarrollando sus actividades en muchos ámbitos.

Oficina técnica
  • Galileo, 294-296, Esc. Der. Entlo

  • 08028 Barcelona

  • 93 409 80 00

  • grupoaced@jmaced.com
Dirección y Administración
  • Felipe de Paz, 16-20, Entlo, 1ª

  • 08028 Barcelona

  • 93 409 80 00

  • grupoaced@jmaced.com
© 2020 JMA PROFESSIONALS ASSOCIATS, S.L. All rights reserved. Design by IndianWebs.