Els experts coincideixen en què la crisi de preus de l’energia pot comprometre la recuperació econòmica

L’escalada de preus de l’energia està repercutint en les factures domèstiques. Però hi ha un segon efecte del que no es parla tant que és la repercussió d’aquests preus sobre la recuperació econòmica i sobre la indústria i que pot arribar a reduir el creixement econòmic i augmentar les taxes d’atur per què moltes empreses es poden veure obligades a tancar. 

Compartir

J M Aced Ingeniería

El Grupo ACED INGENIERÍA fue fundado como tal en 1.987, recogiendo y agrupando la experiencia y actuaciones de su fundador y colaboradores desde 1970. Las empresas del grupo actúan principalmente en los campos de la Ingeniería, Arquitectura e Interiorismo, desarrollando sus actividades en muchos ámbitos.

Oficina técnica
  • Galileo, 294-296, Esc. Der. Entlo

  • 08028 Barcelona

  • 93 409 80 00

  • grupoaced@jmaced.com
Dirección y Administración
  • Felipe de Paz, 16-20, Entlo, 1ª

  • 08028 Barcelona

  • 93 409 80 00

  • grupoaced@jmaced.com
© 2020 JMA PROFESSIONALS ASSOCIATS, S.L. All rights reserved. Design by IndianWebs.