El degà Josep Canós demana “Professionals per a la recuperació” en un article a La Vanguardia

Europa indica que tornar a situar la indústria al centre de la recuperació assegurarà ressiliència i progrés al conjunt de la societat” assenyala el degà Josep Canós en un article d’opinió publicat al “Diners” de La Vanguardia. “L’enginyeria i la tecnologia tenen una presència i un protagonisme medul·lar” en els diferents projectes que comptaran amb l’ajuda i el recolzament del Marc Financer Plurianual 2021-2027 i del Pla Europeu de Recuperació.

Compartir

J M Aced Ingeniería

El Grupo ACED INGENIERÍA fue fundado como tal en 1.987, recogiendo y agrupando la experiencia y actuaciones de su fundador y colaboradores desde 1970. Las empresas del grupo actúan principalmente en los campos de la Ingeniería, Arquitectura e Interiorismo, desarrollando sus actividades en muchos ámbitos.

Oficina técnica
  • Galileo, 294-296, Esc. Der. Entlo

  • 08028 Barcelona

  • 93 409 80 00

  • grupoaced@jmaced.com
Dirección y Administración
  • Felipe de Paz, 16-20, Entlo, 1ª

  • 08028 Barcelona

  • 93 409 80 00

  • grupoaced@jmaced.com
© 2020 JMA PROFESSIONALS ASSOCIATS, S.L. All rights reserved. Design by IndianWebs.